Date: Wed 04 Jun 2014

UGC & CBDC Datganiad

<1R>Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Uwch Gynghrair Cymru yn ymwybodol o gynnwys erthygl gyhoeddwyd heddiw (Mehefin 4ydd) ym mhapur newydd y Telegraph sy’n trafod adroddiad a gyflwynwyd i’r Senedd Ewropëaidd gan gwmni Federbet ddoe.

Mae’r adroddiad yn honni bod canlyniadau dwy gêm yn Uwch Gynghrair Cymru wedi eu trefnu’n anghyfreithlon yn ystod tymor 2013/14.

13.12.13 Y Bala v Gap Cei Connah
14.12.13 Port Talbot v Caerfyrddin

Nid yw CBDC wedi derbyn unrhyw ohebiaeth na gwybodaeth gan gwmni Federbet yngln ’r honiadau a wnaed ganddynt.

O ganlyniad i’r ffaith ein bod yn aelodau o UEFA, mae CBDC yn defnyddio arweinwyr cydnabyddedig byd eang ym maes monitro gemau er mwyn ymladd yn erbyn y bygythiad o drefnu canlyniadau.

Mae pob gêm yn UGC yn cael eu monitro gan ein partneriaid a’u dyletswydd yw cysylltu ar frys gyda ni os oes unrhyw amheuaeth am drefnu canlyniadau’n codi.

Yn ystod tymor 2013/14, gwnaed ceisiadau gan y Gymdeithas i batrymau betio nifer o gemau gael eu dadansoddi ar hap gan ein partneriaid monitro . ‘Roedd y gemau a nodwyd yn adroddiad Federbet yn digwydd bod yn ddwy o’r gemau gafodd eu dadansoddi. Yn ôl cynnwys yr adroddiad hwnnw – nid oedd tystiolaeth o drefnu gemau mewn unrhyw gemau yn UGC.

Mae gan GBDC berthynas dda gydag Uned Gamblo Chwaraeon y Comisiwn Hapchwarae. Nid yw’r adran arbenigol hon wedi derbyn unrhyw wybodaeth am y gemau Cymreig a nodir yn adroddiad Federbet.

Mae CBDC yn ystyried unrhyw gyhuddiad o’r math hwn a wnaed gan Federbet yn gwbl ddifrifol. Yn 2013 gwnaed asesiad risg annibynnol cynhwysfawr o bêl-droed Cymru ac o ganlyniad mae CBDC wedi addasu eu Rheolau fydd yn dod yn weithredol o Awst 1af ymlaen eleni.

Bydd pob chwaraewr cofrestredig yng Nghymru yn cael eu gwneud yn ymwybodol o’r Rheolau newydd a bydd yn rhaid iddynt arwyddo eu bod yn deall y drefn newydd cyn iddynt gael eu cofrestru ar gyfer tymor 2014/15.

Mae CBDC ar hyn o bryd yn trefnu manylion cynllun addysgu blaengar fydd yn cael ei lansio a’i gyflwyno ddechrau’r tymor newydd.

Bydd CBDC ac UGC yn cysylltu gyda Federbet i ofyn am unrhyw dystiolaeth am y mater hwn yn ogystal ag am eglurhad am sut y daethant i’w casgliadau.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala