Date: Wed 04 Jun 2014

WPL and FAW Statement on Match Fixing Allegations

The Football Association of Wales and Welsh Premier League are aware of an article that has been published today (4 June) by The Telegraph in relation to a report compiled by Federbet and presented to the European Parliament yesterday.

The Federbet report alleges that two Welsh Premier League matches were fixed during the 2013/2014 season:

13.12.13 Bala Town v Gap Connah’s Quay
14.12.13 Port Talbot Town v Carmarthen Town

The FAW has not received any communication or information from Federbet in relation to the matches detailed in their report.

Through its membership with UEFA, the FAW uses the world’s leading supplier of match monitoring in the fight against betting-related match fixing.

Every Welsh Premier League match is monitored by our integrity partners, who will immediately inform the FAW of any suspicions of match fixing, should the occasion arise.

Throughout the 2013/2014 season, the FAW requested several spot-checks on matches in Wales, which incidentally included the matches detailed above. The report received from the FAW’s integrity partners, earlier in the season, suggested that no manipulation occurred in these matches.

The FAW also has a good working relationship with the Sports Betting Intelligence Unit at the Gambling Commission, who have not received any information from betting operators in relation to the matches detailed in the Federbet report.

The FAW takes betting, integrity and match fixing matters extremely seriously and following a comprehensive risk assessment of Welsh football in 2013, undertaken by integrity experts, has revised its Rules that will become effective from 1 August 2014 onwards.

Every registered player in Wales will be made aware of the revised Rules and sign their understanding of them upon registering for their clubs during the 2014/2015 season.

The FAW is currently finalising a proactive education programme that will be launched and delivered to its football clubs from the commencement of the 2014/2015 season onwards.

The FAW and Welsh Premier League will be contacting Federbet to request any information that they are able to supply and will seek clarification with regards to their methodology in identifying the matches detailed above.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Uwch Gynghrair Cymru yn ymwybodol o gynnwys erthygl gyhoeddwyd heddiw (Mehefin 4ydd) ym mhapur newydd y Telegraph sy’n trafod adroddiad a gyflwynwyd i’r Senedd Ewropëaidd gan gwmni Federbet ddoe.

Mae’r adroddiad yn honni bod canlyniadau dwy gêm yn Uwch Gynghrair Cymru wedi eu trefnu’n anghyfreithlon yn ystod tymor 2013/14.

13.12.13 Y Bala v Gap Cei Connah
14.12.13 Port Talbot v Caerfyrddin

Nid yw CBDC wedi derbyn unrhyw ohebiaeth na gwybodaeth gan gwmni Federbet yngln ’r honiadau a wnaed ganddynt.

O ganlyniad i’r ffaith ein bod yn aelodau o UEFA, mae CBDC yn defnyddio arweinwyr cydnabyddedig byd eang ym maes monitro gemau er mwyn ymladd yn erbyn y bygythiad o drefnu canlyniadau.

Mae pob gêm yn UGC yn cael eu monitro gan ein partneriaid a’u dyletswydd yw cysylltu ar frys gyda ni os oes unrhyw amheuaeth am drefnu canlyniadau’n codi.

Yn ystod tymor 2013/14, gwnaed ceisiadau gan y Gymdeithas i batrymau betio nifer o gemau gael eu dadansoddi ar hap gan ein partneriaid monitro . ‘Roedd y gemau a nodwyd yn adroddiad Federbet yn digwydd bod yn ddwy o’r gemau gafodd eu dadansoddi. Yn ôl cynnwys yr adroddiad hwnnw – nid oedd tystiolaeth o drefnu gemau mewn unrhyw gemau yn UGC.

Mae gan GBDC berthynas dda gydag Uned Gamblo Chwaraeon y Comisiwn Hapchwarae. Nid yw’r adran arbenigol hon wedi derbyn unrhyw wybodaeth am y gemau Cymreig a nodir yn adroddiad Federbet.

Mae CBDC yn ystyried unrhyw gyhuddiad o’r math hwn a wnaed gan Federbet yn gwbl ddifrifol. Yn 2013 gwnaed asesiad risg annibynnol cynhwysfawr o bêl-droed Cymru ac o ganlyniad mae CBDC wedi addasu eu Rheolau fydd yn dod yn weithredol o Awst 1af ymlaen eleni.

Bydd pob chwaraewr cofrestredig yng Nghymru yn cael eu gwneud yn ymwybodol o’r Rheolau newydd a bydd yn rhaid iddynt arwyddo eu bod yn deall y drefn newydd cyn iddynt gael eu cofrestru ar gyfer tymor 2014/15.

Mae CBDC ar hyn o bryd yn trefnu manylion cynllun addysgu blaengar fydd yn cael ei lansio a’i gyflwyno ddechrau’r tymor newydd.

Bydd CBDC ac UGC yn cysylltu gyda Federbet i ofyn am unrhyw dystiolaeth am y mater hwn yn ogystal ag am eglurhad am sut y daethant i’w casgliadau.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala