Date: Wed 05 Feb 2014

Northop Hall Withdraw from Shared Access WPWL

Withdrawal of Northop Hall from the Shared Access WPWL.

Northop Hall Girls FC have informed the Welsh Premier Women’s League Panel that they are withdrawing from the League with immediate effect.
The club have struggled to attract senior players all season and felt that it would be unfair to continue until the end of the campaign with a depleted side. They have taken this difficult decision sooner rather than later to protect the integrity of the League.
All of Northop Hall’s results this season will be expunged and obviously all remaining matches will be cancelled. This will also mean that only one remaining club will be relegated from the Shared Access WPWL at the end of this season.

Datganiad am Glwb Llaneurgain.

Mae Clwb Merched Llaneurgain wedi dweud wrth Banel Uwch Gynghrair Merched Cymru – Shared Access na fyddant yn cwblhau eu gemau’r tymor hwn.
Maent wedi ei chael hi’n anodd denu chwaraewyr ar gyfer eu prif dîm y tymor hwn ac ‘roeddent yn teimlo y byddai’n annheg parhau tan ddiwedd yr ymgyrch. Gwnaed y penderfyniad anodd hwn er mwyn gwarchod enw da’r Cynghrair.
Bydd holl ganlyniadau Llaneurgain y tymor hwn yn cael eu dileu o’r llyfrau hanes ac mae’r datblygiad hwn yn golygu mai dim ond un tîm arall fydd yn disgyn o UGMC- Shared Access ddiwedd y tymor yma.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12