Date: Wed 29 Jan 2014

Point Deduction and Fine for Airbus UK Broughton

Airbus UK Broughton Football Club has accepted a charge under FAW Rule 38.1 for a breach of Rules 57.1 and 57.3, with regards to the registration of player Andrew Jones.

The club did not request a private hearing and a Disciplinary Panel considered the matter in accordance with FAW Rules at a hearing in Cardiff on 28th January 2014.

Airbus UK Broughton were warned as to their future conduct, fined £425.00 and deducted 1 (one) point from their Welsh Premier League First Phase record.

The Club have until Friday, 7th February 2014 to submit an appeal against the decision of the Disciplinary Panel.

Mae Clwb Pêl-droed Airbus UK Brychdyn wedi derbyn cyhuddiad o dan Reol 38.1 CBDC am dorri Rheolau 57.1 a 57.3 mewn cysylltiad gyda chofrestru’r chwaraewr Andy Jones.

Ni wnaeth y clwb gais am wrandawiad preifat ac fe ystyriwyd yr achos gan Banel Disgyblu yn unol  Rheolau CBDC mewn gwrandawiad yng Nghaerdydd ar yr 28ain o Ionawr 2014.

Rhybuddiwyd Airbus UK Brychdyn am eu hymddygiad yn y dyfodol, gosodwyd dirwy o £425.00 arnynt ac fe ddiddymwyd 1 pwynt oddi ar eu cyfanswm o gyfnod cyntaf tymor presennol Uwch Gynghrair Cymru-Corbett Sports.

Mae gan y clwb tan ddydd Gwener y 7fed o Chwefror 2014 i hysbysu CBDC o’u bwriad i apelio’r penderfyniad neu beidio.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12