Date: Wed 29 Jan 2014

Aberystwyth Town Fined and Deducted Three Points

Aberystwyth Town Football Club has accepted a charge under FAW Rule 38.1.6 for allegedly fielding a player whilst under suspension in their Corbett Sports Welsh Premier League match against Gap Connah’s Quay on 4th January 2014.

The club provided mitigating evidence to the Disciplinary Panel at a hearing, which was held in Cardiff on 28th January 2014.

Aberystwyth Town were fined £250.00 and deducted 3 (three) points from their Welsh Premier League First Phase record.

The Club have until Friday, 7th February 2014 to submit an appeal against the decision of the Disciplinary Panel.

Mae clwb Aberystwyth wedi derbyn cyhuddiad yn unol gyda Rheol 38.1.6 am chwarae chwaraewr oedd dan waharddiad yng ngornest UGC-Corbett Sports yng Nghei Connah ar y 4ydd o Ionawr.

Cyflwynodd y clwb eu hachos i Banel Disgyblu CBDC yng Nghaerdydd ar yr 28ain o Ionawr 2014.

Cafodd Aberystwyth ddirwy o £250 ac maent yn colli 3 phwynt o'u cyfanswm yng nghyfnod cyntaf y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru.

Mae gan y clwb tan ddydd Gwener y 7fed o Chwefror i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12