Date: Sat 21 Dec 2013

Corbett Sports WPL - Weekend's Results

Newtown 2 Airbus 2

In attrocious conditions both sides left with a point but Newtown will be the happier of both sides as they came back fron 2-0 down. Tom Field opened the scoring for Airbus after just 18 minutes scoring his 5th goal of the season and his 2nd against Newtown. Ian Kearney extended their lead after 29 minutes and Andy Preece's men looked set to claim the 3 points. But the Newtown came back in the second half when Craig Williams scored on his birthday after 44 minutes. Shortly after then Andy Jones scored the equalizer after 67 minutes to create an intense finale.

Y Drenewydd 2 Airbus 2

Roedd hi'n gêm arbennig o dda o ystyried y gwynt a'r glaw cryf yn Y Drenewydd.Mae'n siwr taw'r clwb cartref fydd fwyaf bodlon gyda'u pwynt gan iddyn nhw daro nol wedi iddynt fyd 2-0 ar ei hol hi. Tom Field agoriodd y sgorio i Airbus ar ôl 18 munud gyda'i 5ed gôl y tymor hwn. Ychwanegodd Ian Kearney ail gôl ar ôl 29 munud ac roedd y bechgyn o Frychdyn yn edrych yn debygol o hawlio'r 3 phwynt. Ond ymatebodd Y Drenewydd yn yr 2il hanner pan sgoriodd Craig Williams ar ei benblwydd ar ôl 44 munud. Gwnaeth Andy Jones y sgôr yn gyfartal gyda gôl ar ôl 67 munud.

Rhyl 2 Carmarthen 0

Rhyl have now climbed into the top 6 of the Corbett Sports Welsh Premier League having bagged three points at home to Carmarthen. It wasn’t a good start for the home team who were down to 10 men after just 24 minutes when Liam Benson received a red card. Things went from bad to worse when Steve Lewis later missed a penalty kick.
But it was a game of two halves for the home team who scored two goals early in the second half. Tom Donegan scored after 49 minutes and the second came from David Forbes after 57 minutes to secure their seventh successive victory against Carmarthen.

Rhyl 2 Caerfyrddin 0

Roedd hi’n ganlyniad gampus i’r tîm cartef a lwyddodd i gipio’r tri phwynt a selio safle yn y 6 uchaf. Roeddynt lawr i 10 dyn ar ôl 24 munud wrth i Liam Benson dderbyn cerdyn coch. Aeth pethau o ddrwg i waeth pan methodd Steve Lewis gic o’r smotyn. Ond gwnaeth 2 gôl yn gynnar yn yr ail hanner - Tom Donegan (49) a David Forbes (57) codi'r ysbrydion yn y Belle Vue a sicrhau ei 7fed buddugoliaeth olynol yn erbyn Caerfyrddin.


Bangor 1 Afan Lido 0
Les Davies scored in the last minute of the game to secure a home win for Bangor. The late win takes them to 3rd spot in the Corbett Sports Welsh Premier League.Bangor have now only conceded 1 goal in their last 5 matches. A disappointing result for Afan Lido who remain at the bottom of the table.

Bangor 1 Lido Afan 0

Sgoriodd Les Davies yn y funud olaf i sicrhau triphwynt i Fangor. Mae'r fuddugoliaeth hwyr hon yn codi Bangor i'r trydydd safle yn Uwch Gynghrair Cymru - Corbett Sports. Dim ond unwaith mae'r Dinasyddion wedi ildio gol yn eu 5 gem ddiwethaf.Roedd hwn yn ganlyniad siomedig i Lido Afan sydd yn parhau ar waelod y tabl.


Dydd Gwener Rhagfyr 20

Gap Connah's Quay 2 Prestatyn 2

Gap Connah's Quay terrible run was about to come to an end until two late goals from Prestatyn meant the two teams left with a point each. This result saw the home team fall into the relegation zone in the Corbett Sports Welsh Premier League table.
Scorers:
Gap Connah's Quay: Mike Hayes (6) Paul Mooney (Penalty) - (58)
Prestatyn: Gareth Wilson (81) Sean Hessey (90)


Gap Cei Connah 2 Prestatyn 2

Roedd rhediad ofnadwy diweddar Gap Cei Connah ar fin dod i ben tan i ddwy gôl hwyr gan Brestatyn hawlio pwynt. Syrthiodd Gap i’r ddau safle isaf wedi’r canlyniad hwn.
Sgorwyr: Gap Cei Conna: Mike Hayes (6) Paul Mooney (Cic o'r smotyn) - (58)
Prestatyn Gareth Wilson (81) Sean Hessey (90)

Aberystwyth 1 Port Talbot 2

Aberystwyth lost their 10 month unbeaten home record as they fell victim to two late goals by Port Talbot. Despite the gusty winds and raging rain Port Talbot became the first team to do the double over Aberystwyth this season.
Scorers: Aberystwyth: Craig Williams (50)
Port Talbot: Rhys Griffiths (84) Chad Bond (88)

Aberystwyth 1 Port Talbot 2

Ildiodd Aberystwyth eu record gartref wych i Bort Talbot. Wedi 10 mis heb golli ar Goedlan y Parc fe ildion nhw 2 gôl hwyr i'r ymwelwyr. Er y gwynt a'r glaw fe sicrhaodd Port Talbot y dwbl dros Aber y tymor yma.

The New Saints 1 Bala Town 1

The New Saints conceded their first home goal of the season and dropped their first points of the season at Park Hall.
Scorers: The New Saints: Chris Seargeant (38)
Bala: Conall Murtagh (Cic o'r Smotyn) (57)

Y Seinitiau Newydd 1 Y Bala 1

Fe wnaeth y Seintiau Newydd ildio eu gôl gyntaf gartref y tymor yma a'u pwyntiau cyntaf o'r ymgyrch ar Neuadd y Parc wrth iddynt hawlio pwynt yn unig yn erbyn Y Bala.
Sgorwyr: Y Seintiau Newydd: Chris Seargeant (38)
Bala: Conall Murtagh (Cic o'r smotyn) (57)

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala