Date: Sat 26 Oct 2013

Word Cup Semi Final Draw

WORD CUP 2013/14 – SEMI FINAL DRAW

On Friday evening – former Rhyl, Wrexham and Swansea striker Lee Trundle and former Cardiff, Swansea and Llanelli favourite Andy Legg made the draw for the Word Cup Semi Finals:

Bala Town v Airbus UK

Caersws or Carmarthen v Cambrian & Clydach

The matches are to be played at Bala and either Caersws or Carmarthen and will be played to a conclusion on the evening with extra time and penalties being implemented if required.

The Caersws v Carmarthen Town Quarter Final is to be played on Wednesday 30th of October and both Semi Final matches on November 12th 2013.


CWPAN WORD 2013/14 – Y ROWND GYN-DERFYNOL

Nos Wener cafodd yr enwau eu tynnu allan o’r het gan Lee Trundle (Y Rhyl, Wrecsam ac Abertawe) ac Andy Legg (Caerdydd,Abertawe a Llanelli).

Caersws neu Gaerfyrddin v Cambrian & Clydach

Y Bala v Airbus

Bydd y gemau’n cael eu cynnal ar feysydd Y Bala a Chaersws neu Gaerfyrddin a bydd yr enillwyr yn cael eu penderfynu ar y noson gydag amser ychwanegol a chiciau o’r smotyn os oes angen.
Bydd gêm Caersws a Chaerfyrddin yn Rownd yr Wyth Olaf yn cael ei chwarae nos Fercher 30ain o Hydref gyda’r ddwy ornest yn y Rownd Gyn-derfynol nos Fawrth y 12fed o Dachwedd.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala