Date: Wed 16 Oct 2013

St David Awards - Could we have a WPL Winner?

Gwobrau Dewi Sant - Ewch ati i Enwebu

There’s still time for you to nominate for the St David Awards 2014!

There are now still 3 weeks to go before the deadline for the St David Awards nominations on 5 November 2013. There are 8 categories - 1 of which is specific to sport..
Don’t forget that any optional letters of support can be sent in after the submission deadline for your nomination form. There is also a lot of info on the official website too of course.
Wales expects!
It would be great to have a Corbett Sports WPL winner - so get busy nominating.

Web www.stdavidawards.org.uk
Twitter @stdavidawards

Mae dal amser i chi enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2014!
,
Mae dal tair wythnos i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau’r Gwobrau ar 5 Tachwedd 2013. Mae 8 categori gydag un o'r rheiny'n benodol yn canolbwyntio ar chwaraeon.
Peidiwch ag anghofio bod hi'n iawn i chi anfon llythyrau o gefnogaeth dewisol wedi’r dyddiad cau ar gyfer ffurflenni enwebu. Mae yna ddigonedd o wybodaeth ar eu gwefan hefyd wrth gwrs.
Byddai'n hyfryd cael enillydd o UGC-Corbett Sports - felly ewch ati i enwebu.

Twitter
@gwobraudewisant
Gwe
www.gwobraudewisant.org.uk

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala