Date: Fri 27 Sep 2013

Historic WPWL League Cup Starts this Weekend

Gemau Cyntaf Erioed Cwpan Cynghrair UGMC

On Sunday the 29th of September the first ever matches in the WPWL League Cup will be played.

Cardiff Met v PILCS

Llandudno Junction v Caernarfon.

Northop Hall v Cardiff City

Swansea v Wrexham


League Secretary Gwyn Derfel said:

' The WPWL Management Committee members were really keen to implement this competition. It is another natural step in the right direction for the development of women's football here in Wales. I wish all the participating teams the very best of luck and really hope that this new competition will become an integral part of the football calendar here in Wales'.

Ddydd Sul y 29ain o Fedi bydd y gemau cyntaf eriod yng Ngwpan Cynghrair UGMC yn digwydd.

Abertawe v Wrecsam

Cyffordd Llandudno v Caernarfon

Llaneurgain v Caerdydd

Met Caerdydd v PILCS

Dywedodd Ysgrifennydd UGMC Gwyn Derfel:

'Mae cyflwyno Cwpan y Cynghrair yn ddigwyddiad cyffrous a naturiol yn natblygiad camp y merched yma yng Nghymru. Pob lwc i'r holl glybiau sy'n cystadlu a gobeithio wir y bydd y gystadleuaeth newydd hon yn hawlio'i lle'n anrhydeddus yng nghalendr pel-droed merched Cymru am flynyddoed lawer.'

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12