Date: Fri 27 Sep 2013

Support Your Club and Country

Mynediad am Ddim i UGC-Corbett Sports

Support Your Club and Country

The Corbett Sports Welsh Premier League is hoping that fans old and new will support Wales and the National League on the weekend of October 11/12/13.
Wales host Macedonia at the Cardiff City Stadium on Friday the 11th and the WPL has organised that a number of League fixtures that weekend will see South Wales clubs hosting teams from the North. This will allow fans of Welsh Football to make it a whole weekend of ‘Supporting Cub and Country’.
Any fan who presents a Wales v Macedonia ticket at one of the following Corbett Sport Welsh Premier League games over the weekend will gain free entry.

12/10/13 Afan Lido v Prestatyn Town – KO 12.30
12/10/13 Carmarthen Town v Bangor City – KO 1545
13/13/13 Port Talbot Town v Bala.

The WPL would like to thank the clubs for staggering kick offs so that fans can watch four games in one weekend if they want to.
So the message is simple ‘Support Your Club and Country’.

Cefnogwch eich Gwlad – Cefnogwch eich Clwb

Mae Uwch Gynghrair Cymru-Corbett Sports yn gobeithio y bydd cefnogwyr hen a newydd yn mwynhau penwythnos llawn pêl-droed dros benwythnos Hydref 11/12/13.
Nos Wener yr 11eg bydd Cymru’n herio Macedonia yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac er mwyn galluogi cefnogwyr o’r Gogledd yn benodol i gyfuno cefnogi eu gwlad a’u clwb – mae’r Cynghrair wedi trefnu nifer o gemau yn y De i’r clybiau o’r Gogledd.
Bydd unrhyw gefnogwr sy’n cyflwyno tocyn gêm Cymru v Macedonia yn un o’r gemau Cynghrair canlynol yn cael mynediad am ddim:

12/10/13 Lido Afan v Prestatyn – 12.30
12/10/13 Caerfyrddin v Bangor – 15.45
13/10/13 Port Talbot v Y Bala – 14.30

Hoffai UGC-Corbett Sports ddiolch i’r clybiau am amrywio amseroedd eu gemau sy’n galluogi cefnogwyr i weld pedair gêm dros un penwythnos os mai dyna eu dymuniad!
Felly mae’r neges yn syml – ‘Cefnogwch eich Gwlad – Cefnogwch eich Clwb’.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala