Date: Mon 19 Aug 2013

New Season Officially Launched at Rhyl FC

Lawnsiad y Tymor Newydd yn Y Rhyl...

The Corbett Sports Welsh Premier League is adopting a ‘Festival of Football’ over the Bank Holiday weekend as each club will play their opening two fixtures.

Wales National Team Manager Chris Coleman believes that ‘it’s a good initiative to draw attention to our National League and let’s hope that once people give the League a chance that they will like what they see and come back again’.

Marc Lloyd Williams, the League’s all-time top goal scorer is also looking ahead to the new season;

"The fact that three clubs experienced European football for the first time over the summer will have given a number of other teams the belief that they can emulate their achievements. The New Saints will again be the team to beat but I feel that Airbus UK will give them a really good run for their money."

The Corbett Sports WPL new season was officially launched at Rhyl FC on Tuesday. The stadium will now be known as the Corbett Sports Stadium once again emphasising Corbett Sports’ commitment to Welsh football and our National League.

Michael Corbett, managing director of Corbett Sports said “By sponsoring the stadium at Rhyl, we are extending our investment in Welsh football. We are proud as a company and as a family to sponsor the stadium in an area that we know so well.”

For any further details please contact Corbett Sports WPL Secretary Gwyn Derfel gderfel@faw.co.uk


Mae penwythnos agoriadol tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru-Corbett Sports yn argoeli i fod yn ‘Wledd o Bêl-droed’ wrth i bob clwb chwarae eu dwy gêm gyntaf dros benwythnos Gyl y Banc. Syniad da yn ôl Rheolwr Cymru, Chris Coleman:

‘Mae’n arbrawf sy’n werth ei gefnogi a’r gobaith yw y bydd cefnogwyr yn mynd i’r gemau ac yn dychwelyd dro ar ôl tro i wylio gemau yn ein Cynghrair Cenedlaethol’.

Yn y gynhadledd, dywedodd y prif sgoriwr yn hanes y Cynghrair, Marc Lloyd Williams ei fod ef hefyd yn edrych ymlaen at dymor cyffrous:
‘Mae’r ffaith bod tri o’n timau wedi chwarae yn Ewrop am y tro cyntaf dros yr haf wedi rhoi’r awydd i glybiau eraill wneud hynny hefyd. Y Seintiau fydd y tîm i’w curo unwaith eto ond ‘dwi’n credu y gwnaiff Airbus gynnig her gwirioneddol iddyn nhw’.

Cynhaliwyd y gynhadledd yng nghartref Clwb Pêl-droed Y Rhyl ddydd Mawrth a chyhoeddwyd mai Stadiwm Corbett Sports fydd enw’r maes o hyn allan. Datblygiad sydd unwaith eto’n dangos teyrngarwch a ffydd Corbett Sports yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Corbett Sports, Michael Corbett:

‘Wrth noddi’r stadiwm yn Y Rhyl ‘rydym unwaith eto’n pwysleisio ein hymroddiad a’n buddsoddiad yn ein Cynghrair Cenedlaethol’.
Am unrhyw wybodaeth bellach cysylltwch gydag Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru-Corbett Sports Gwyn Derfel gderfel@faw.co.uk .


Picture Gallery

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala