Date: Wed 17 Jul 2013

S4C Show Online Coverage of TNS

S4C i Ddarlledu Gemau'r Seintiau

S4C is to show live online coverage of the Welsh Champion's European campaign as they compete in the UEFA Champions' League.

The New Saint face Polish champions Legia Warsaw in the competition's second qualifying round and both legs will be broadcast live on the S4C website - s4c.co.uk

The Sgorio programme will also bring highlights of the two leg matches in a special hour long programme on S4C at 11.00pm on the evening of the match.

The teams will meet for the first time on Wednesday 17 July, as The New Saints host the Polish side for the first leg at Wrexham's Racecourse ground. Watch it live on s4c.co.uk from 7.00pm, with kick off at 7.15pm. The live streaming of the first leg is available to watch anywhere in the world, excluding Poland.

A week later, on Wednesday 24 July, it will be Legia Warsaw's turn to return the favour, as they host the second leg match at the Pepsi Arena Stadium. Watch it live on the S4C website – s4c.co.uk – from 7.40pm. The live streaming for the second leg is available in the UK only.

Catch highlights of both legs in Sgorio on S4C at 11.00pm later on the day evening as the games.

This is The Saints' 15th European campaign, a record for a Welsh club. With several international players in the Legia squad it will be a tough match for the Welsh champions. But with just two defeats in their last six European home ties, the team from Oswestry will be hoping to pull off another shock and fly the flag for Wales once again.

Bydd modd dilyn ymdrechion Pencampwyr Cymru wrth iddyn nhw gystadlu yng Nghynghrair y Pencampwyr UEFA yn fyw ar wefan S4C.

Pencampwyr Gwlad Pwyl, Legia Warsaw yw gwrthwynebwyr Y Seintiau Newydd yn ail rownd ragbrofol y gystadleuaeth. Bydd y ddau gymal yn cael eu darlledu'n fyw ar wefan S4C - s4c.co.uk - a bydd y rhaglen Sgorio yn dangos uchafbwyntiau'r ddau gymal ar S4C am 11.00 o'r gloch ar nosweithiau’r ddwy gêm.

Bydd y ddau dîm yn cwrdd am y tro cyntaf ar ddydd Mercher 17 Gorffennaf, wrth i'r Seintiau Newydd groesawu’r Pwyliaid i Gymru ar gyfer y cymal cyntaf ar y Cae Ras, Wrecsam. Gwyliwch y gêm yn fyw ar s4c.co.uk am 7.00yh, gyda'r gic gyntaf am 7.15. Bydd y gêm hon ar gael i'w gwylio yn fyw ar-lein ar draws y byd, ar wahân i Wlad Pwyl.

Ar y dydd Mercher canlynol, 24 Gorffennaf, tro Y Seintiau Newydd yw hi i deithio i Wlad Pwyl ar gyfer yr ail gymal yn Stadiwm Pepsi Arena, Warsaw. Gwyliwch y gêm yn fyw am 7.40yh ar wefan S4C a bydd y gêm hon yn cael ei darlledu'n fyw arlein yn y DU yn unig.

Bydd y rhaglen Sgorio ar S4C yn dangos uchafbwyntiau'r ddau gymal am 11.00yh yr un noson â'r gemau.

Dyma fydd 15fed ymgyrch Ewropeaidd Y Seintiau Newydd, sy'n record i dîm Cymreig. Gyda sawl chwaraewr rhyngwladol yng ngharfan Legia, bydd yn dalcen caled i bencampwyr Cymru. Ond ar ôl colli dwy gêm gartref yn unig o'u chwe gêm Ewropeaidd ddiwethaf, bydd y tîm o Groesoswallt yn gobeithio creu sioc a chwifio'r faner dros Gymru unwaith eto.

Diwedd

Sgorio: Y Seintiau Newydd v Legia Warsaw

Nos Fercher 17 Gorffennaf

Yn fyw ar s4c.co.uk am 7.00

Uchafbwyntiau ar S4C am 11.00

Sgorio: Legia Warsaw v Y Seintiau Newydd

Nos Fercher 24 Gorffennaf

Yn fyw ar s4c.co.uk am 7.40

Uchafbwyntiau ar S4C am 11.00

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala