Date: Fri 03 May 2013

Les - No Other Feeling Like Winning

Welsh Cup Final Preview...

LES DAVIES – BANGOR CITY: ‘No Other Feeling Like Winning’

Les Davies has already won the Welsh Cup three times with his beloved Bangor City – and the popular frontman believes that Monday’s showdown with Prestatyn is equally as important as any of the Citizens’ recent victories over Llanelli, Aberystwyth and Port Talbot (2008/09/10):
‘Because we’ve failed for once to finish in the top two of the Corbett Sports Welsh Premier League – we need to win at the Racecourse to secure our place in the Europa League. We don’t really want to go through the Play-Offs so there’s a lot at stake on Monday afternoon.
I know that this is Prestatyn’s first Welsh Cup Final so it’s a big day for them but I’ve been to four finals now and we know what to expect. I didn’t enjoy losing against Llanelli (2011) but the fact that we’d won the League that season took a little off the edge of that defeat.
Prestatyn are a hard working side and they will be doing everything that they can to win the Cup for the first time. We’ve had really close games with them this season but I just hope that our experience of Welsh Cup Finals might give us a slight advantage.
I was lucky enough to score in the Final against Aberystwyth at Parc y Scarlets. I’d love to score again on Monday.
There’s no other feeling like winning but the important thing is that Bangor wins the Cup and that we’re in Europe again over the summer’.

Prestatyn Town v Bangor City – Racecourse, Wrexham. Monday May 6th – KO 3pm – Live on S4/C.


LES DAVIES – BANGOR: ‘Does Dim Teimlad Tebyg i Ennill’

Mae Les Davies eisoes wedi ennill Cwpan Cymru deirgwaith gyda’i glwb cartref ac mae’r blaenwr poblogaidd yn credu bod y Ffeinal yn erbyn Prestatyn ddydd Llun yr un mor bwysig ? buddugoliaethau diweddar Bangor yn erbyn Llanelli, Aberystwyth a Phort Talbot (2008/09/10).
‘Gan ein bod ni wedi methu gorffen yn y ddau uchaf yn y Cynghrair mae angen i ni ennill ar y Cae R?s ddydd Llun er mwyn sicrhau ein lle yng Nghynghrair Europa. ‘Da ni ddim eisiau gorfod trio ennill ein lle yn Ewrop drwy’r gemau Ail Gyfle – felly mae na gryn dipyn yn y fantol.
‘Rwy’n gwybod mai hon ydi Ffeinal gyntaf Prestatyn a’i fod yn ddiwrnod mawr yn eu hanes – ond ‘dwi wedi bod mewn pedair Rownd Derfynol ac felly’n gwybod beth i’w ddisgwyl. ‘Roedd y profiad o golli’n erbyn Llanelli (2011) yn anodd – ond ‘roedd y ffaith ein bod wedi ennill y Cynghrair y tymor hwnnw’n’chydig o gysur bryd hynny.
Mae Prestatyn yn dîm sy’n gweithio’n galed iawn ac fe fyddan nhw’n gwneud bob dim y gallan nhw i ennill y Cwpan. Mae’r gemau rhwng y ddu glwb wedi bod yn agos y tymor yma ond dwi’n gobeithio y bydd ein profiad ni yn y Cwpan y gweithio o’n plaid.
‘Ro’n i’n ddigon lwcus i sgorio pan guron ni Aberystwyth ym Mharc y Scarlets ac mi faswn i wrth fy modd gwneud hynny eto ddydd Llun.
Does dim teimlad tebyg i ennill ond y peth pwysig ydi bod Bangor yn ennill y Cwpan a’n bod ni yn Ewrop eto dros fisoedd yr haf.’

Prestatyn v Bangor – Cae Ras, Wrecsam, Ddydd Llun y 6ed o Fai KO 3pm – Byw ar S4/C

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala