Date: Wed 13 Mar 2013

Welsh Club Weekend

Penwythnos Clybiau Cymru

WELSH CLUB WEEKEND – MARCH 23/24TH

According to Wales Team Manager CHRIS COLEMAN this is a “bargain and a great opportunity to support Welsh football”.

The Corbett Sports Welsh Premier League invites all football fans to ‘adopt a second team’ on the above weekend.
Any fan who has a season ticket for any club outside the CSWPL can gain access into any of the following matches for half price – an average of £3.50.
23/3/13 Aberystwyth Town v Gap Connah’s Quay Nomads
Afan Lido v Llanelli
Carmarthen Town v Airbus UK
Newtown v Bala Town
Prestatyn v Bangor City
24/3/13 Port Talbot Town v The New Saints

Due to Wales’ international in Scotland on the 22nd Cardiff City and Swansea City have a free weekend while Wrexham don’t play in the FA Trophy Final until the 24th – so why not give the Corbett Sports Welsh Premier League a go. It will only cost you £3.50.

For any further details please contact Ian Gwyn Hughes on 07827 157881PENWYTHNOS CLYBIAU CYMRU – MAWRTH 23/24ain

Yn ôl Rheolwr Tîm Cymru CHRIS COLEMAN mae’r cyfle yma’n ‘fargen ac yn gyfle gwych i gefnogi pêl-droed Cymru’.

Mae Uwch Gynghrair Cymru – Corbett Sports yn gwahodd cefnogwyr pêl-droed i ‘fabwysiadu ail dîm’ ar benwythnos Mawrth 23/24ain.
Gall unrhyw gefnogwr sydd gyda thocyn tymor ar gyfer unrhyw glwb y tu allan i’n Cynghrair Cenedlaethol wylio unrhyw un o’n gemau’r penwythnos hwnnw am gyfartaledd o £3.50 yn unig !
23/3/13 Aberystwyth v Gap Cei Connah
Caerfyrddin v Airbus UK
Lido Afan v Llanelli
Prestatyn v Bangor
Y Drenewydd v Y Bala
24/3/13 Port Talbot v Y Seintiau Newydd

O ganlyniad i gêm ryngwladol Cymru yn Yr Alban nos Wener yr 22ain – ni fydd gan Abertawe a Chaerdydd gemau’r penwythnos hwnnw a ‘dyw gêm fawr Wrecsam yn Rownd Derfynol Tlws Lloegr ddim tan Sul y 24ain – felly rhowch gynnig ar gêm yn Uwch Gynghrair Cymru – Corbett Sports. Dim on £3.50 fydd y gost !
Am fanylion pellach cysylltwch gydag Ian Gwyn Hughes ar 07827 157881 os gwelwch yn dda.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala