Date: Thu 14 Feb 2013

Prestatyn v Airbus - Live on S4C Website

S4C yn cynnig gemau byw ar eu gwefan

S4C has launched a new service for football fans on its website giving them the chance to see Corbett Sports Welsh Premier League games live on Friday nights as part of their Sgorio service.

The first game – between Prestatyn and Airbus - will be shown tonight (Friday 15 February) from 7.30pm with Bryn Tomos commentating. The games can be seen on s4c.co.uk/clic

Geraint Rowlands, S4C Sports Commissioner and Head of Broadcasting, said:

“This is a service we will offer weekly when there’s a Friday night game. It’s linked to the full Sgorio provision of a live game and a football results and news service on Saturday afternoons and Welsh Premier League and La Liga highlights on Monday nights.”

Wrexham’s first leg of the English FA Trophy semi-final will be shown live on S4C tomorrow (Saturday 16 February). Wrexham will play Gainsborough Trinity in the first of two legs in the semi-final.

S4C will be the only TV channel to show the game live with the kick-off at 12.45 (the programme starts at 12.30) and there will be more football shown later in the programme at 15.00 as Bangor challenge Port Talbot in the Welsh Premier League.

During the game viewers will have the choice of following the game with Welsh commentary or English commentary via the red button service. The game will also be available live on the S4C website and for 35 days afterwards on s4c.co.uk/clic

Highlights of the second leg will be shown on S4C in Sgorio on Monday 25 February at 10.00.


Mae S4C wedi lansio gwasanaeth newydd ar ei gwefan i ddilynwyr pêl droed i weld gemau’n fyw yn Uwch Gynghrair Cymru - Corbett Sports ar nosweithiau Gwener fel rhan o wasanaeth Sgorio.

Bydd y gêm gyntaf i’w gweld o 7.30 heno (nos Wener 15 Chwefror) – y gêm rhwng Prestatyn ac Airbus gyda Bryn Tomos yn sylwebu. Gellir gweld y gemau ar s4c.co.uk/clic

Meddai Comisiynydd Chwaraeon a Phennaeth Darlledu S4C, Geraint Rowlands:

“Mae hwn yn wasanaeth fyddwn yn ei gynnig yn wythnosol pan fydd yna gemau ar nos Wener. Mae’n atodol i holl wasanaeth presennol Sgorio sef gêm fyw a chanlyniadau a newyddion pêl droed ar brynhawn Sadwrn ac uchafbwyntiau Uwch Gynghrair Cymru a La Liga ar nos Lun.”

Bydd gêm Wrecsam yn rownd gynderfynol Tlws FA Lloegr yn cael ei dangos yn fyw ar S4C yfory (dydd Sadwrn 16 Chwefror). Bydd Wrecsam yn wynebu Gainsborough Trinity yn y cyntaf o ddau gymal yn y rownd gynderfynol.
S4C fydd yr unig sianel deledu i ddangos y gêm yn fyw gyda’r gic gyntaf am 12.45 (y rhaglen yn dechrau am 12.30) a bydd rhagor o bêl-droed i ddilyn wrth i Fangor herio Port Talbot yn Uwch Gynghrair Cymru yn fyw am 15.00.
Yn ystod y gêm, fe fydd modd i wylwyr wrando ar y sylwebaeth Gymraeg neu ddewis y sylwebaeth Saesneg drwy’r botwm coch. Bydd y gêm hefyd yn fyw ar wefan S4C ac ar gael am 35 diwrnod wedyn ar s4c.co.uk/clic
Fe fydd uchafbwyntiau’r ail gymal i’w gweld ar S4C ar Sgorio ar nos Lun 25 Chwefror am 10.00.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala