Date: Wed 13 Feb 2013

Gap Withdraws Appeal against Point Deduction

STATEMENT REGARDING GAP CONNAH’S QUAY’S POINT DEDUCTION

Gap Connah’s Quay has advised the FAW this afternoon (Wednesday 13th February 2013) that the club is withdrawing its appeal against the one point deduction, fine and costs order imposed by the FAW Disciplinary Panel for fielding an ineligible player.

This means that all scheduled Corbett Sports WPL will go ahead on the weekend of February 23rd in addition to the four scheduled WPL games this weekend.

Clubs are reminded of their responsibility to undertake stringent checks when registering players . The FAW ‘My Club’ portal doesn’t provide information on whether a player has paricipated in matches, as many leagues are either under Area Association control or under the jurisdiction of another National Association (i.e The FA in England).

The Corbett Sports Welsh Premier League welcomes the fact that this issue has been resolved amicably and look forward to the completion of the WPL season as per the original timeframe.


DATGANIAD AM DDIDDYMU PWYNT GAP CEI CONNAH


Mae Gap Cei Connah wedi hysbysu CBDC y prynhawn yma ( Mercher 13eg Chwefror) na fyddant yn parhau gyda’u hapêl yn erbyn y pwynt o ddiddymiad am chwarae chwaraewr anghymwys.

Gall rhaglen lawn o gemau Uwch Gynghrair Cymru – Corbett Sports ddigwydd ar benwythnos y 23ain o Chwefror o’r herwydd yn ogstal ?’r pedair gêm sydd wedi eu trefnu’r penwythnos hwn.

Atgoffir clybiau o’u cyfrifoldeb i fod yn drylwyr wrth gofrestru chwaraewyr, gan nad yw system ‘My Club’ yn datgelu gwybodaeth os yw chwaraewr wedi cymryd rhan mewn gemau – gan bod nifer o gynghreiriau yn dod o dan ofal Cymdeithasau Lleol neu Gymdeithasau Cenedlaethol eraill (ee Cymdeithas Bêl-droed Lloegr)

Mae Uwch Gynghrair Cymru – Corbett Sports yn croesawu’r modd cwrtais y cynhaliwyd y trafodaethau ac hefyd yn croesawu’r ffaith y bydd y tymor yn cael ei gwblhau ar y dyddiad a drefnwyd yn wreiddiol.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12