Date: Mon 21 Jan 2013

Trundle and McKenna Enter Hall of Fame

Ken McKenna and Lee Trundle - two of the biggest characters to grace the Welsh Premier League have entered the WPL Hall of Fame.

Trundle joined Rhyl in 2000 and scored 15 goals in only 18 appearances before Brian Flynn snapped him up for Wrexham. After two successful seasons at the Racecourse he followed Flynn to Swansea where he netted 78 times in 146 games. This lead to a £1 million transfer to Bristol City in 2007. Following stints wth Leeds and back at Swansea - Trundle played for Neath FC for two seasons - reminding WPL fans of his skills and popularity.

Following Neath's demise in 2012 he returned to the Football League when he joined Preston North End.

Lee Trundle

Lee Trundle

Trundle's two memorable periods in the WPL and the positive perception he portrayed of the standard of the League certainly merit his inclusion in the Hall of Fame.

Ken McKenna's first taste of the WPL came with Conwy Utd in 1994. The following season he became the League's top scorer when he scored 38 goals in 35 appearances.

He moved on to Bangor City and scored a goal in their Welsh Cup Final success in 2005 before moving to TNS as a player and ultimately as manager. While at the helm-TNS finished as runners up for three seasons on the trot before three successive titles followed in 2005,2006 and 2007. The FAW's Premier Cup (2007) and the League Cup (2006) were also won with McKenna as manager.

Ken McKenna is now assistant manager with Morecambe in League 2.

Mae Ken McKenna a Lee Trundle - dau o gymeriadau mawr UGC wedi eu cynnwys yn Oriel yr Anfarwolion.

Ken McKenna

Ken McKenna

Sgoriodd Trundle 15 o weithiau mewn 18 ymddangosiad i'r Rhyl yn 2000 cyn i Brian Flynn ei arwyddo i Wrecsam. Wedi dau dymor wrth ei fodd - symudodd i Abertawe ble sgoriodd 78 gwaith o dan arweiniad Flynn unwaith eto. Arweiniodd hynny at drosglwyddiad £1 miliwn i Bristol City yn 2007.
Yn dilyn cyfnodau gyda Leeds ac Abertawe unwaith eto - symudodd i Gastell Nedd yn 2010 ble atgoffodd bawb o'i ddoniau a'i boblogrwydd dros gyfnod o ddau dymor. Yn dilyn diflaniad Castell Nedd yn 2012 ymunodd gyda Preston North End.

Cafodd Ken McKenna ei brofiad cyntaf o UGC yng Nghonwy ym 1994. Y tymor canlynol ef oedd prif sgoriwr y Cynghrair pan rwydodd 38 o weithiau mewn 35 ymddangosiad.

Enillodd Gwpan Cymru gyda Bangor yn 2005 cyn symud i TNS fel chwaraewr ac yna fel rheolwr. Tra wrth y llyw - gorffennodd TNS yn ail am dri thymor cyn ennill y Bencampwriaeth am y tair blynedd wedyn (2005,2006,2007). Llwyddodd hefyd i arwain y clwb i fuddugoliaethau yn y Cwpan Cenedlaethol (2007) a Chwpan y Cynghrair (2006).

Mae McKenna bellach yn is-reolwr gyda chlwb Morecambe yn Adran 2.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala