Date: Fri 23 Nov 2012

Tomi Takes a Bow in the WPL Hall of Fame

Tomi Morgan yw'r Pumed i'w gyflwyno i Oriel yr Anfarwolion


Tomi Morgan, one the Welsh Premier League's characters is the latest to be inducted into the Hall of fame.

Tomi has been involved in the league since it's inaugural season when he was a prolific striker with Aberystwyth Town before moving to Llansantffraid where he was part of the Welsh Cup winning side of 1996.

He scored 72 goals in 135 matches but after hanging up his scoring boots Tomi started on a managerial career which would take him on a pilgrimage around Wales.

Carmarthen Town, Rhaeadr, Welshpool and Porthmadog have all had the privilege of Tomi's team talks but the urge to play was too much and when managing at Y Traeth he came to the field as a 53 year old substitute making him the league's oldest player!

After leaving Porthmadog he returned to Richmond Park before his Welsh Premier League career came full circle in March 2012 as he returned to Park Avenue and Aberystwyth Town.

Tomi Morgan

Tomi Morgan

Tomi Morgan, un o gymeriadau amlycaf Uwch Gynghrair Cymru, yw'r nesaf i gael ei dderbyn i Oriel yr Anfarwolion.

Mae Tomi wedi bod yn gysylltiedig â'r Cynghrair ers y tymor cyntaf un pan yn ymosodwr toreithiog gydag Aberystwyth cyn symud ymlaen i Lansantffraid lle roedd yn rhan o'r tîm gododd Gwpan Cymru wrth drechu'r Barri ym 1996.

Sgoriodd 72 o goliau mewn 135 o gemau ond ar ôl cadw'r esgidiau sgorio o'r neilltu, dechreuodd Tomi ar yrfa rheoli sydd wedi mynd ag e ar bererindod o gwmpas Cymru.

Mae Caerfyrddin, Rhaeadr, Y Trallwng a Phorthmadog wedi cael y fraint o glywed tactegau Tomi. Roedd yr ysfa i chwarae'n ormod iddo pan yn reolwr ar Y Traeth daeth i'r maes fel eilydd ac yntau'n 53 mlwydd oed - y chwaraewr hynnaf yn hanes y Cynghrair!

Ar ôl gadael Porthmadog, dychwelodd i Barc Waun Dew ond ers fis Mawrth, mae'r rhod yn gyflawn gan i Tomi ddychwelyd i Goedlan y Parc ac Aberystwyth, lle dechreuodd ei yrfa Gymreig yn ôl ym 1992.


.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala