Date: Wed 21 Nov 2012

LATHAM PARK TO STAGE theWORD CUP FINAL

Ffeinal Cwpan Word yn Y Drenewydd

The first ever Word Cup Final will be hosted by Newtown FC on Saturday 12th January 2013.

The final will, of course, be contested by Carmarthen Town and The New Saints.
It will be the first major final held at Latham Park since The New Saints overcame Bangor City in the Loosemores Cup back in April 2009.

Newtown President, Richard Bonfield:
“As Club President, I am very proud to have our club staging the final of theWord Cup. We can be trusted to be clinical in our preparation and performance of our duties.”

Club Chairman, Elwyn Preece:
“The whole Board of Directors is delighted to learn that Newtown AFC is to be the chosen ground to stage the live televised final of theWord Cup. Having reached the final last season, we know the special emotions that a club and its supporters experience at such occasions. Our ground staff will be meticulous in aiming for an excellent playing surface and our catering staff will ensure our visitors are well looked after”

Club Secretary, Owen Durbridge:
“ Having an excellent relationship with both cup finalists, it will be an honour to host The Word Cup Final and all of us at the Club involved in facilitating the event will work our hardest at ensuring it is a memorable day for the two clubs, their supporters and the new competition sponsors.

For any further details please contact Gwyn Derfel
gderfel@faw.co.uk


PARC LATHAM I GYNNAL ROWND DERFYNOL CWPAN WORD


Bydd Rownd Derfynol Gyntaf erioed Cwpan Word yn cael ei chynnal ym Mharc Latham Y Drenewydd ddydd Sadwrn y 12fed o Ionawr 2012 rhwng Caerfyrddin a’r Seintiau Newydd.

Hon fydd y Ffeinal fawr gyntaf i’w chynnal ar y maes ers i’r Seintiau drechu Bangor yn Rownd Derfynol Cwpan Loosemores yn Ebrill 2009.
Llywydd Y Drenewydd, Richard Bonfield:

“Fel Llywydd y clwb, ‘rwy’n hynod o falch o’r cyfle a’r fraint i gynnal Rownd Derfynol Cwpan Word. Byddwn yn drylwyr ym mhob agwedd o’r gwaith trefnu ar gyfer y diwrnod mawr.”

Cadeirydd y Clwb, Elwyn Preece:
“Mae holl gyfarwyddwyr y clwb wrth ein boddau ein bod yn cael y cyfle i gynnal y Ffeinal fawr sydd i’w darlledu’n fyw ar S4/C. Bu’r Drenewydd yn Rownd Derfynol Cwpan y Cynghrair y tymor diwethaf ac felly ‘rydym yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd ac emosiwn y diwrnod i bawb sy’n ymwneud gyda’r ddau glwb. Fe wnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau y bydd y maes chwarae yn gampus a bod y croeso i bawb yn gynnes.”

Ysgrifennydd y Clwb, Owen Durbridge:
“Mae gennym berthynas arbennig o dda gyda’r ddau glwb sydd wedi llwyddo cyrraedd Ffeinal Cwpan Word. Fe wnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau y caiff y clybiau, y cefnogwyr a’r noddwyr ddiwrnod cofiadwy gyda ni yn Y Drenewydd”.

Am unrhyw fanylion pellach, cysylltwch gyda Gwyn Derfel
gderfel@faw.co.uk

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala