Date: Fri 09 Nov 2012

Richmond Park Turns Pink

Parc Waun Dew i Droi'n Binc

On Saturday 17th November Carmarthen Town entertain Prestatyn Town in the live game on S4C.

Neil Alexander, the club Chairman, has arranged a Charity Day to coincide with the game. Hopefully this will raise the profile of the game and the Welsh Premier League.

The team and coaching staff will be wearing specially commissioned pink shirts for the game. We wish to thank the Welsh Premier League for permission to do this. These shirts will then be auctioned.

The match day programme will also have a pink cover. Thanks to Pro-print for their advice. We will be charging £2 for the programme with 50p being donated to the charities.

A marquee will be available for the charities to raise their profile.

Prior to the game and at half time some of the well known musicians who support Carmarthen Town will be entertaining the customers in the bar area.

Hopefully the Clay Shaw Butler Stand will be full of supporters wearing pink in support of Carmarthen Town on the day.


**********************************************************************************

Ddydd Sadwrn 17eg o Dachwedd mae Caerfyrddin yn croesawu Clwb Pêl-droed Tref Prestatyn i Barc Waun Dew. Mae’r gêm yn cael ei darlledu yn fyw ar y teledu. Er mwyn creu diddordeb ychwanegol ar y dydd mae Cadeirydd y clwb wedi trefnu diwrnod elusennol i gyd-fynd gyda’r gêm.

Bydd y tîm ei hunan yn gwisgo crysau pinc ar gyfer y gêm, gyda diolch i’r Uwch Gynghrair am roi caniatâd. Y gobaith yw gwerthu’r crysau yma fel rhan o ocsiwn. Bydd rhaglen y dydd yn ymddangos mewn pinc hefyd gyda diolch i Pro-print. Yn ogystal bydd yna babell arbennig yn cael ei chodi er mwyn i elusennau’r dydd cael cyfle i werthu eu nwyddau.

Yn y clwb, cyn dechrau’r gêm ac ar hanner amser, bydd rhai o gerddorion amlwg sy’n cefnogi’r clwb, yn ymuno yn yr hwyl gan ddiddanu’r gynulleidfa.

Rydym yn gobeithio hefyd bydd ein cefnogwyr yn gwneud ymdrech i geisio troi Eisteddle Cla Shaw Butler yn binc. Bydd yna wobr i’r wisg binc orau.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
Cefn Druids 3-1 Bala