Date: Fri 23 Jun 2017

WPL Fixtures for New Season Announced

Trefn gemau tymor 2017/18 yn ein Cynghrair Cenedlaethol wedi eu cyhoeddi.

The 2017/18 WPL fixtures have been revealed, and the planning can now begin for the 12 clubs and their supporters.
The new season kicks off on Friday 11th August when Bangor City host the Champions The New Saints. Bala Town also welcome Newtown on the opening Friday evening and newly promoted Prestatyn host Connah’s Quay at Bastion Gardens
On Saturday August 12th Cefn Druids host Cardiff Met and Carmarthen travel to Llandudno. S4C’s first live game of the new campaign will kick off at 17:15 on Sunday the 13th as Barry Town United face Aberystwyth Town at Jenner Park.
S4C’s live match on the second weekend will be The New Saints v Bala Town (19/8/17) and the following Friday evening (25/08/17) Sgorio will be showing the Bangor City v Prestatyn Town game live.
In partnership with S4C, a number of games will be shown on Facebook Live on Thursday nights during the season. The first two confirmed matches will feature Llandudno v Prestatyn (7/9/17) and Barry Town United v Carmarthen Town (21/9/17).
And for the first-time fans can now download the fixtures for their clubs straight to their calendar on their phone or computer, so they will never miss a game.
By going to the WPL website, supporters will be able to subscribe to their club's calendar and get a reminder when a game is coming up by clicking on the I-Cal button at the bottom of the individual club info pages. (League Info / Club Info)
If a game is rescheduled, no worries. The entry in your calendar will be automatically updated.

Bydd tymor newydd ein Cynghrair Cenedlaethol yn dechrau nos Wener yr 11eg o Awst pan fydd Bangor yn croesawu’r Seintiau Newydd. Bydd Y Bala’n herio’r Drenewydd ar y nos Wener agoriadol hefyd a Phrestatyn yn croesawu Cei Connah i Erddi Bastion.
Ddydd Sadwrn y 12fed o Awst bydd Derwyddon Cefn yn herio Met Caerdydd tra bydd Caerfyrddin yn teithio i Landudno.
Bydd S4C yn dangos eu gêm fyw gyntaf o’r tymor am 17:15 brynhawn Sul y 13eg wrth i’r Barri groesawu Aberystwyth i Barc Jenner.
Y Seintiau Newydd yn erbyn Y Bala fydd gornest fyw Sgorio ar yr ail benwythnos (19/9/17) a’r nos Wener ganlynol (25/8/17) bydd Bangor v Prestatyn yn cael ei darlledu’n fyw o Stadiwm Prifysgol Bangor.
Mewn partneriaeth gydag S4C bydd nifer o gemau’n cael eu ffrydio ar Facebook Live yn ystod y tymor a hynny ar nosweithiau Iau. Y ddwy gêm gyntaf fydd yn cael eu dangos fydd Llandudno v Prestatyn (7/9/17) a’r Barri v Caerfyrddin (21/9/17).
Am y tro cyntaf gall y cefnogwyr lawrlwytho trefn gemau eu clwb yn syth i’w calendr ar eu ffôn neu gyfrifiadur. Bydd hi’n bosib cael eich hatgoffa o unrhyw gêm sydd ar fin digwydd a bydd eich calendr yn cael ei ddiweddaru os oes unrhyw newid i drefn y gemau. Er mwyn gwneud hyn edrychwch am I-Cal ar waelod tudalen wybodaeth eich hoff glwb ar y wefan.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12