Date: Thu 14 May 2015

New Saturday slot for S4C's live WPL matches

Bydd rhaglen bêl-droed S4C Sgorio yn darlledu gemau Uwch Gynghrair Pêl-droed Cymru yn fyw yn gynnar ar nos Sadwrn o dymor nesaf ymlaen.

S4C's flagship football programme Sgorio will broadcast live Welsh Premier League matches early on Saturday evenings from next season onwards.

Following discussions with the Welsh Premier League, the live Sgorio match will now kick off at 5.15pm on Saturdays.

The flagship football programme, which includes live matches from the Welsh Premier League, The Welsh Cup and The Word Cup, will kick off on Saturday evenings from Saturday 22 August at the start of the 2015/16 season.

The Sgorio programme will start at 4.45, with sports news and results service and a match preview.

The Sgorio highlights show, which features La Liga as well as Welsh football club and cup action, will remain in its 6.30pm slot on Mondays.

S4C's Sports Editor, Sue Butler said, "S4C is delighted to be able to support Welsh football. We have worked with the FAW and the Welsh Premier League to develop coverage of this fantastic competition and we're excited at the prospect of putting our national club football competition at the heart of the Saturday evening schedule. Giving a deserved national platform to domestic Welsh football contributes to the future success of the game, as well as offering a much valued ingredient to the mix of programming we have on S4C."

FAW Chief Executive Jonathan Ford said, "The FAW welcomes this latest development and believes that it will further enhance the profile of our National League. We are very grateful to S4C for their continued support for Welsh domestic football and are confident that this new Saturday evening slot will attract new supporters to the Welsh Premier League."

English soundtrack will be available for the live coverage via the red button on Sky, Freeview or Virgin Media. Freesat viewers should use the audio selection option. English subtitles will also be available.

The Sgorio programmes are produced by Rondo Media for S4C. Sgorio is one of S4C's longest-running series, having been on air since 1988. The company has been broadcasting Welsh Premier League coverage for S4C since 2008.

Gemau byw Uwch Gynghrair Pêl-droed Cymru yn symud i nos Sadwrn

Yn dilyn trafodaethau gydag Uwch Gynghrair Cymru, bydd gêm fyw Sgorio yn awr yn dechrau am 5.15 brynhawn Sadwrn.

Bydd y rhaglen bêl-droed, sy'n cynnwys gemau byw o Uwch Gynghrair Cymru, Cwpan Cymru a'r Cwpan Word, yn darlledu ar nosweithiau Sadwrn o 22 Awst yn nhymor 2015/16.

Bydd Sgorio yn dechrau am 4.45 y prynhawn, gyda newyddion chwaraeon y dydd a gwasanaeth canlyniadau a rhagolwg o’r gêm.

Bydd rhaglen uchafbwyntiau Sgorio sy'n cynnwys cynghrair La Liga Sbaen yn ogystal â gemau Uwch Gynghrair Cymru a chwpanau Cymru, yn parhau am 6.30 nosweithiau Llun.

Meddai Golygydd Chwaraeon S4C, Sue Butler, "Mae S4C yn falch iawn o allu cefnogi pêl-droed Cymru. Rydym wedi gweithio’n agos gyda'r Gymdeithas Bêl-droed ac Uwch Gynghrair Cymru i ddatblygu'r ddarpariaeth ar gyfer y gystadleuaeth wych hon ac rydym yn edrych ymlaen at osod ein pencampwriaeth bêl-droed genedlaethol wrth wraidd amserlen nos Sadwrn y sianel. Mae rhoi llwyfan cenedlaethol teilwng i bêl-droed Cymru yng nghartrefi pobl Cymru yn cyfrannu at lwyddiant y gêm yn y dyfodol, yn ogystal â chynnig adloniant pwysig fel rhan o'r amrywiaeth o raglenni ar S4C."

Dywedodd Prif Weithredwr Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Jonathan Ford, "Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn croesawu'r datblygiad diweddaraf hwn ac yn credu y bydd yn hybu proffil ein Cynghrair Cenedlaethol ymhellach. Rydym yn ddiolchgar iawn i S4C am eu cefnogaeth selog i bêl-droed domestig yng Nghymru ac rydym yn hyderus y bydd y slot nos Sadwrn newydd yn denu cefnogwyr newydd i wylio Uwch Gynghrair Cymru."

Bydd trac sain Saesneg ar gael ar y gwasanaeth botwm coch ar gyfer y gemau byw ar y botwm coch ar Sky, Freeview neu Virgin Media. Gall gwylwyr Freesat ddewis opsiwn o'r ddewislen sain.
Bydd isdeitlau Saesneg ar gael.

Mae rhaglenni Sgorio yn cael eu cynhyrchu gan Rondo Media ar gyfer S4C. Mae Sgorio yn un o gyfresi mwyaf hirhoedlog S4C, a hithau wedi bod yn darlledu ers 1988. Mae'r cwmni wedi bod yn cynhyrchu darllediadau Uwch Gynghrair Cymru ar gyfer S4C ers 2008.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12